Pengikut

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA JPN SABAH

Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) telah digantikan dengan Program Transformasi Minda (TPM) ( muat turun borang )

31 Mei 2012

Makanan Tardisional (Dulu-dulu....)

Inilah antara makanan kegemaran ketika damit-damit (kanak-kanak) dulu
Bingka dalam Periuk Kera

Periuk Kera

Tapai daun Simpur

Permainan Rakyat

Permainan zaman kanak-kanak...awal 70-an dan 80-an
Main guli

Laga biji getah (main pupuh)

kapal terbang kertas

main kikik ( layang-layang)

main senapang buluh

29 Mei 2012

Kertas Cadangan Kajian Tindakan


PANDUAN FORMAT PENULISAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
 Nama penyelidik
Nama Institusi / Sekolah Pengakuan tanggungjawab Penghargaan
Abstrak (tidak melebihi 100 patah perkataan yang ditulis secara single spacing)
 ·       Pengenalan secara keseluruhan (refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu), latar belakang kajian, Objektif kajian, metodologi kajian, dapatan kajian (refleksi kajian), cadangan
·       Kata kunci: senaraikan kata kunci yang digunakan sebagai inti pati perbincangan


Isi Kandungan

 1.0              PENDAHULUAN (10%)
1.1  Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu
1.2  Latar belakang kajian
1.3  Pernyataan masalah
1.4  Tinjauan awal
1.5  Refleksi sorotan Litratur (10%)
2.0              FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN (25%)
 2.1    Tinjauan Masalah
2.2    Analisis Tinjauan Masalah
  3.0              MODEL KAJIAN
 4.0              OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN (5%)
4.1    Objektif kajian
4.2    Soalan kajian
4.3    Kepentingan kajian
4.4    Definisi operational
4.5    Batasan kajian
 5.0              KUMPULAN SASARAN (5%)
 6.0              CADANGAN TINDAKAN
6.1    Perancangan Tindakan (10%)
6.2    Prosedur Cara Mengumpul Data (10%)
·       Instrumen kajian
·       Kesahan dan kebolehpercayaan data
 6.3    Perancangan cara menganalisis data (10%)
6.4   Perancangan pelaksanaan tindakan (5%)  
SENARAI RUJUKAN
 bakritabahbm802/pgsr/ipgkent