Pengikut

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA JPN SABAH

Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) telah digantikan dengan Program Transformasi Minda (TPM) ( muat turun borang )

11 April 2012

PENULISAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN


Laporan kajian adalah sama seperti di dalam kertas cadangan hanya perlu ditambah beberapa perkara/dokumen bagi menunjukkan bukti bahawa kajian itu telah dilaksanakan dan objektif telah tercapai.
1.      Nama dan alamat penuh organisasi
2.      Nama dan Ahli-ahli Jawatankuasa Penyelidik (Kumpulan Penyelidik)
3.      Abstrak
4.      Tajuk Kajian
5.      Refleksi Masalah
6.      Fokus Kajian (Isu keperihatinan yang dikaji)
7.      Objektif kajian (am dan khusus)
8.      Kumpulan Sasaran
9.      Tindakan/aktiviti yang telah dilaksanakan
10.  Dapatan/hasil kajian
Nyatakan dengan jelas apakah impak atau hasil yang diperoleh selepas kajian dilaksanakan.
11.  Penilaian dan Refleksi.
Mengulas perkara-perkara yang berlaku dan dihadapi semasa proses / aktiviti dilaksanakan sama ada terhadap diri penyelidik atau maklum balas atau tindakan-tindakan spontan yang dilakukan oleh responden.
12.  Cadangan untuk tindakan selanjutnya.
13.  Ulasan/ Kesimpulan
Menyatakan perasaan penyelidik secara keseluruhan tentang kajian yang telah dijalankan.
 14.  Lampiran.
a.      Bahan-bahan atau instrumen yang digunakan oleh penyelidik, atau
b.      Laporan atau Dokumentasi aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan 
15. Pembentangan / Seminar

Tiada ulasan: