Pengikut

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA JPN SABAH

Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) telah digantikan dengan Program Transformasi Minda (TPM) ( muat turun borang )

Tapak Pembelajaran

BMM3105_PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU BERBANTUKAN KOMPUTER

Tajuk 1:Tajuk 2Tajuk 3
Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet
Alamat Internet & Katalog Internet
Membina
 BROSUR dan
  POWER POINT
Mengakses daripada pelbagai laman sesawang Bahan Sastera
Bahan Tatabahasa
Bahan Ilmu


Tajuk 4Tajuk 5Tajuk 6
Membina Folder Bahan

P &; P Bahasa Melayu
Membina tapak pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa MelayuBahan bantu mengajar yang menggunakanTajuk 7Tajuk 8Tajuk 9
Model pemprosesan maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa MelayuMelaksanakan simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian menggunakan bahan yang samaLatihan mengedit maklumat berkaitan bahan pengajaran Bahasa Melayu

Secara dalam talian


Tajuk 10Tajuk 11Tajuk 12
Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran antara kumpulanMengadakan sidang video untuk mengajarkan
kemahiran mendengar bertutur
Menyediakan RPH Bahasa Melayu tahap I dan Tahap II yang telah disunting menggunakan alat pengarangan-


Tajuk 13Tajuk 14Tajuk 15
Menghasilkan persembahan PPT bahan Bahasa Melayu dengan memanipulasikan animasi yang sesuai berdasarkan RPHMenggunakan CD Pembelajaran dalam Pengajaran dan pembelajaran
Seminar dan Pameran TMK dalam Pengajaran Bahasa Melayu Dekad Kini dan Mendatang-