Pengikut

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA JPN SABAH

Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) telah digantikan dengan Program Transformasi Minda (TPM) ( muat turun borang )

27 Oktober 2012

Format Kajian Tindakan II


( Format PISMP IPG Kampus Kent Tuaran) 

1.0 PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan
1.2 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran
1.3 Refleksi Nilai Pendidikan
2.0 FOKUS KAJIAN
2.1 Isu Kajian
2.2 Tinjauan Literatur Berkaitan dengan Isu Kajian
3.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN
4.0 KUMPULAN SASARAN
5.0 TINDAKAN YANG DIJALANKAN
6.0 CARA PENGUMPULAN DATA
7.0 KEPUTUSAN/ANALISIS DATA DAN INTERPRETASI
8.0 RUMUSAN/REFLEKSI SELEPAS DAPATAN
9.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA
10.0 SENARAI RUJUKAN

Tiada ulasan: