Pengikut

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA JPN SABAH

Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) telah digantikan dengan Program Transformasi Minda (TPM) ( muat turun borang )

25 Ogos 2013

Kembara Pesta Bunga Tenom

24/08/2013 (Jumaat)
01.00 petang - Bertolak dari Papar
02.00 petang - Tiba di Pekan Beaufort
03.00 petang  -Tiba di Pekan Sipitang - singgah mengisi minyak RM50
03.40 petang - Tiba di Pekan Tenom - menuju ke Taman Pertanian Lagut Seberang
Lagut Seberang Tenom

04.50 petang  -Tiba di Keningau dan Menginap di hotel Perkasa . makan di Restoran Seri Keningau

18 Ogos 2013

Perkahwinan Zuhairah....Tawau

16 Ogos 2013 ( Jumaat ) _
06.00 pagi - Bertolak dari rumah menuju ke Tawau
08.43 pagi - Singgah di Pekan Ranau _ Makan  / Sarapan pagi
12.30 tengah hari - Tiba di Check Point ...Simpang Sandakan-Lahad Datu
05.00 petang - Tiba di Tawau
perjalanan banyak terganggu oleh kenderaan berat...lori dan bas

17 Ogos 2013 (Sabtu)
08.00 pagi - ke Airport Tawau mengambil Masnih dari KK
10.00 pagi - ke Kg Tinagat Batu 7...rumah pengantin Zaidi Hj Lakim - Zuhairah Zakaria
3.00 petang - Bandar Tawau
7.30 mlm - hantar masnih ke perhentian bas tawau

18 Ogos 2013 (Ahad)
04.30 pagi - bertolak dari hotel ke Kota Kinabalu bersama Zakaria ( Myvi )at
06.00 pagi - di Lahad Datu
10.30 pagi di Telupid 
02.00 petang - tiba di Kota Kinabalu

04 Ogos 2013

Load from stream errorError Message
Load from stream error

Information

When launching VideoStudio Pro, a "Load From Stream"error will pop up on the screen, preventing the application from loading.  This is due to corruption of the file library for VideoStudio Pro.

Resolution
 1. Make sure that Corel® VideoStudio is closed
 2. Open the Run command box (press and hold down the Windows and R buttons on the keyboard)
 3. Type the following:  appdata
 4. Press the OK button
 5. Open the Roaming Folder
 6. Open the Ulead Systems folder
 7. Rename the Corel VideoStudio Pro folder to Corel VideoStudio Pro_old
 By renaming this folder, once VideoStudio Pro is launched, a new Corel VideoStudio Pro folder will be generated with the new database information.  At that point, the Load from stream error message will cease to appear.  Unfortunately, this will remove all contents from within the Library folders within VideoStudio Pro.   Meaning, any video, image or audio thumbnails that were imported, as well as any folders that were created, will no longer be viewable upon the re-launch.  That is why it is highly recommended that the Library folders are constantly backed up or exported to a folder within Windows.  For information on how to backup or export the VideoStudio Pro library, please click on the following link:

How to back up Library Media in Corel® VideoStudio Pr

03 Ogos 2013

CARA MENGATASI WINDOWS MEDIA PLAYER DI WINDOWS 7 “SERVER EXECUTION FAILED”

Bagi mengatasi masalah ini, 

Click Start, click Accessories, the right click on Command Prompt and choose "run as administrator", then type regsvr32 jscript.dll and then hit enter.

Now type exit and hit enter. Now try media player and it should work.


Terima kasih Kukung


Dialog Prestasi bersama PPD Daerah Papar

Tarikh 02/08/2013
Tempat  Pejabat Pendidikan Daerah Papar
Masa 02 petang

Agenda perbincangan

 1. RCA dan intervensi kecemerlangan UPSR 2013


13 Julai 2013

MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERISMemartabatkan Bahasa Malaysia bermaksud meletakkan Bahasa Malaysia pada tempat yang sepatutnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152, Perlembagaan Malaysia. Bahasa Malaysia juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996.

Memperkukuh Bahasa Inggeris membawa maksud memantapkan penguasaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa yang wajib dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di peringkat nasional dan antarabangsa.

Tujuan MBMMBI
 • Tujuan utama memartabatkan Bahasa Malaysia adalah kerana Bahasa Malaysia merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan, bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu ke arah membina negara bangsa untuk mencapai hasrat 1Malaysia.
 • Tujuan utama memperkukuh Bahasa Inggeris adalah kerana Bahasa Inggeris merupakan bahasa komunikasi antarabangsa yang perlu dikuasai dengan baik dan berkesan bagi membolehkan penerokaan pelbagai ilmu untuk bersaing di peringkat nasional dan global.
 


Strategi pelaksanaan MBMMBI
Memartabatkan Bahasa Malaysia
Strategi memartabatkan Bahasa Malaysia meliputi perkara-perkara berikut:
 • Pendekatan Modular Kurikulum Bahasa Malaysia
 • Asas Berbahasa (Back To Basics)
 • Didik Hibur
 • Penggunaan Bahasa Malaysia Standard Merentas Kurikulum
 • Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam P&P
 • Program Bacaan
 • Guru Bahasa Malaysia Berkualiti
 • Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif
 • Bahasa Malaysia Bahasa Ilmu dan Komunikasi
 • Kolaborasi Antarabangsa Kursi Bahasa Malaysia di Universiti Luar Negara
 • Syarat Layak Masuk Institut Pengajian Tinggi
Pendekatan Modular Kurikulum Bahasa Malaysia – Penguasaan asas kemahiran berbahasa diperkukuh melalui pendekatan modular yang bersepadu, seimbang dan holistik menerusi modul P&P.

Asas Berbahasa (Basics To Basics) – Pengukuhan asas berbahasa dilakukan secara berstruktur dan sistematik. Asas berbahasa pradengar, prabunyi, prabaca dan pratulis diperkukuh melalui modul P&P yang menerapkan elemen menyeronokkan dalam seni bahasa. P&P tatabahasa adalah berasaskan sistem bahasa yang betul dan dilakukan secara bersepadu dalam konteks.

Didik Hibur – Pendekatan P&P Bahasa Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui pelbagai kaedah. Kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis, tatabahasa dan seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan, pencarian maklumat, pelaporan dan penghasilan produk.

Penggunaan Bahasa Malaysia Standard Merentas Kurikulum – Penggunaan sistem bahasa yang betul dalam mata pelajaran lain akan menyokong P&P Bahasa Malaysia. Penggunaan dialek tempatan atau bahasa pasar mesti dipantau agar tidak menjejas standard dan mutu Bahasa Malaysia itu sendiri.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam P&P – Penggunaan teknologi makluamt seperti perisian, e-mel, laman sembang dan laman web dapat menyediakan P&P yang bersifat interaktif serta nenghiburkan. Satu portal akan diwujudkan untuk menghimpunkan bahan penulisan serta menyediakan forum bagi penggiat bahasa, para pendidik, sasterawan, pelajar serta pengguna Bahasa Malaysia untuk berbincang, mengkaji dan mencari maklumat tentang Bahasa Malaysia.

04 Julai 2013

Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)

SPS merupakan satu komponen dalam Penyelesaian Bersepadu Projek Rintis Sekolah Bestari. Objektif SPS ialah mewujudkan satu primary data maklumat sekolah. Sistem ini telah dibangunkan pada awal tahun 2009 dengan pembangunan pangkalan data yang mengambil kira fungsi dan keperluan data aplikasi iaitu Sistem Maklumat Murid (SMM), Educational Management Information System (EMIS), Sistem Salahlaku dan Disiplin Murid (SSDM) dan Integrated Student Information System (ISIS). Penyeragaman  sistem-sistem berkenaan mengambil kira penyelarasan kod yang terkandung dalam Data Dictionary Sektor Awam (DDSA).
SPS mengandungi 22 modul pengurusan iaitu :
 • Pengurusan Maklumat Sekolah
 • Pengurusan Kemudahan SekolahPengurusan Takwim
 • Pengurusan Pentadbir Sistem
 • Pengurusan Staf
 • Pengurusan Murid
 • Pengurusan Sistem Rumah
 • Pengurusan Jadual Waktu
 • Pengurusan Asrama
 • Pengurusan Kehadiran
 • Pengurusan Kedatangan Murid
 • Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling
 • Pengurusan Buku Teks
 • Pengurusan Disiplin
 • Pengurusan Kurikulum
 • Pengurusan Kandungan
 • Pengurusan Program Nilam
 • Pengurusan Peperiksaan
 • Pengurusan Kokurikulum
 • Pengurusan Laporan
 • Pengurusan Utiliti
 • Pengurusan e-Cuti
Pautan :  Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)

e OperasiBahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia sedang membuka ruang untuk semakan dan pengemaskinian data guru-guru dalam sistem online e-OPERASI. Semua guru diminta untuk menyemak dan memastikan ketepatan data masing-masing dalam sistem yang dimaksudkan.

Adalah diingatkan bahawa data dalam sistem e-OPERASI tiada kaitan dengan sistem EMiS online. Ingatan ini diberi kerana masih ada fahaman segelintir guru yang mengatakan data dalam e-OPERASI dihubungkan dengan data EMiS.

Oleh itu semua guru diingatkan supaya tidak menyerahkan tugas semakan dan pengemaskinian data dalam sistem e-OPERASI ini kepada Guru Data Sekolah. Ini kerana Guru Data Sekolah tidak pernah dilantik untuk menguruskan data dalam sistem e-OPERASI. Sesi semakan dan pengemaskinian data dalam e-OPERASI ini dibuka bermula pada 01 Ogos hingga 27 Ogos 2012.

Semua guru yang ingin menyemak dan mengemaskini data perlu berdaftar sebagai pengguna sistem ini yang boleh dicapai melalui e-OPERASI. ID Pengguna dan Kata Laluan yang pernah diwujudkan sama ada dalam sistem e-OPERASI atau e-GTukar boleh digunakan dan ianya sah walau pun seseorang guru itu telah bertukar sekolah.

Sila maklumkan kepada PK1 atau Guru Besar sekiranya terdapat kesilapan pada data dalam medan yang tidak boleh dibuat pindaan oleh guru-guru sendiri. Hanya kumpulan pengurusan ini sahaja yang boleh membuat pindaan pada data guru. Sebarang kesulitan, sila berhubung dengan Penyelia Kanan Pengurusan Sekolah di PPD masing-masing

01 Julai 2013

Ujian SEGAKPengenalan


Program penilaian  Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia ( SEGAK ) ini telah dirancang selari dengan Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Sekolah Rendah dan Menengah.

 Gaya hidup masyarakat Malaysia kini bertambah sedentari.  Kecergasan yang optimum boleh membantu murid dalam melaksanakan aktiviti harian tanpa berasa letih dan lesu. Selaras dengan itu, satu aktiviti kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan dengan sempurna mengikut prosedur yang ditetapkan bagi setiap item ujian dan dinilai mengikut norma yang telah ditetapkan. Dengan ini, satu penilaian yang standard dapat diukur.

 “SEGAK” mula diilhamkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2005. Ujian ini dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya ke sekolah mulai sesi persekolahan tahun 2008. Pelaporan hasil ujian ini akan mendapat pengiktirafan sijil secara peperiksaan berpusat.

Rekod penilaian kecergasan memberi maklumat tentang tahap kecergasan murid. Ujian yang dijalankan secara sistematik perlu diadakan dua kali setahun dan diharap dapat memotivasikan murid mengamal gaya hidup sihat.  Murid akan lebih bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kesejahteraan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah merealisasikan Wawasan 2020. 


 Definisi Kecergasan Fizikal

“Kecergasan untuk kesihatan merangkumi aspek yang berkaitan dengan fungsi fisiologi dan psikologi yang dipercayai memberi individu perlindungan daripada ancaman penyakit hipokinetik (kekurangan pergerakan) seperti penyakit jantung, kegemukan dan pelbagai penyakit otot dan tulang. Kecergasan untuk prestasi pula merujuk kepada fungsi dan keupayaan individu untuk bertanding dalam aktiviti sukan dengan bertenaga, berdaya kuasa, kekuatan, berdaya tahan, kemahiran dan sebagainya.”
Falls, 1980

Matlamat

 Murid sentiasa peka, berpengetahuan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkat dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal yang optimum.

 Objektif

Murid dapat :
1.       mengetahui kepentingan kecergasan fizikal;
2.       melakukan ujian kecergasan yang dirancang oleh pentadbir sekolah;
3.       menganalisis, mengintepretasi dan menyimpan rekod kecergasan fizikal individu;
4.       melakukan tindakan susulan untuk meningkatkan kecergasan fizikal individu melalui perancangan aktiviti kecergasan secara sistematik; dan
5.       pengiktirafan tahap kecergasan individu berdasarkan prestasi semasa.

Prosedur
Semua murid perlu menjalani ujian-ujian kecergasan fizikal yang dicadangkan dalam buku panduan ini. Prosedur dan teknik ujian hendaklah mengikut peringkat umur, keupayaan murid dan mengambilkira peralatan serta tempat ujian dijalankan. Umur murid dikira pada 1 hb. Januari untuk rujukan norma.

Ujian ini boleh dijalankan semasa atau di luar waktu pengajaran Pendidikan Jasmani. Ujian ini juga mesti dilengkapkan pada hari yang sama. Guru melatih murid terlebih dahulu dan murid digalakkan membuat ujian secara individu, bersama rakan atau keluarga mereka.  Ujian ini mesti dilengkapkan mengikut urutan secara berterusan.  Urutan item bateri ujian adalah seperti berikut;
 1.                  Naik Turun Bangku ( 3 minit )
2.                  Tekan Tubi ( 1 minit )
3.                  Ringkuk Tubi Separa (1 minit )
4.                  Jangkauan Melunjur

Ukuran antropometrik untuk mendapatkan Indeks Jisim Badan perlu dibuat sebelum melakukan ujian ini.
 Ujian yang dicadangkan ini boleh digunakan sebagai aktiviti latihan kecergasan. Ujian ini perlu dilaksanakan dua kali setahun pada bulan Mac dan Ogos.
 Bagi murid yang tidak sihat, guru boleh menjalankan ujian pada hari yang lain pada bulan yang sama.

Persediaan
1.       Murid telah berlatih secukupnya sebelum menjalani ujian, khasnya dalam latihan aerobik.
2.       Murid mesti melakukan aktiviti memanaskan badan secukupnya sebelum menjalani ujian.

Keselamatan
1.       Murid  dikecualikan daripada mengambil ujian ini jika :
(a)    disahkan oleh Pegawai Perubatan tidak layak mengambil ujian kecergasan fizikal;
(b)   mengidap penyakit kronik; dan
(c)    tidak sihat pada waktu ujian.
2.       Alatan ujian yang digunakan mesti lengkap, selamat dan berfungsi dengan baik.
3.       Kawasan ujian mesti selamat dan sesuai dengan jenis ujian yang hendak dijalankan.
4.       Murid memakai pakaian Pendidikan Jasmani.
5.       Pengawasan guru diutamakan semasa ujian dilaksanakan.
6.       Murid melakukan aktiviti menyejukkan badan selepas ujian dilaksanakan.
Prinsip Latihan
Untuk mengelakkan kecederaan dan meningkatkan prestasi, murid perlu mematuhi prinsip-prinsip latihan kecergasan seperti berikut:

1.         Prinsip tambah bebanan
Ketika menjalani latihan, penambahan beban perlu dibuat secara beransur-ansur berdasarkan kemampuan agar tidak mendatangkan kecederaan.  Keadaan ini melatih otot bekerja lebih kuat seterusnya meningkatkan kecergasan.
2.         Prinsip perbezaan individu
Kemampuan dan keupayaan individu adalah berbeza.  Guru harus menyesuaikan aktiviti latihan mengikut keupayaan individu.
 3.         Prinsip kekhususan
Latihan fizikal yang dijalankan perlulah diberikan berdasarkan keperluan kecergasan individu dan jenis sukan yang diceburi.
 4.         Prinsip kebolehbalikan
Kesan atau hasil latihan bukanlah sesuatu yang kekal. Sekiranya latihan tidak dilakukan secara berterusan, penurunan dalam prestasi akan berlaku.
 5.         Prinsip kepelbagaian latihan
Program latihan perlu dipelbagaikan untuk mengekalkan minat individu dalam sesuatu aktiviti bagi mengelakkan kebosanan.

Aktiviti Memanaskan Badan
Murid mesti melakukan aktiviti memanaskan badan sebelum memulakan ujian kecergasan ini seperti;
1.                              Regangan otot bahu, tangan, pinggang dan kaki.
 2.                              Lari setempat, lompat, skip atau turun naik bangku. 

Aktiviti Menyejukkan Badan

Murid mesti melakukan aktiviti menyejukkan badan selepas melakukan ujian kecergasan seperti;
1.                  Berjalan perlahan-lahan selama 3 minit.
 2.                  Regang otot bahu, tangan, pinggang dan kaki perlahan-lahan.

Pelaporan

1.   Murid perlu merekod hasil ujian mereka.
2.   Guru mengesahkan ujian yang telah dilakukan oleh murid.
3.   Guru melaporkan hasil ujian dalam laporan Penilaian Kendalian Sekolah.