Pengikut

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA JPN SABAH

Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) telah digantikan dengan Program Transformasi Minda (TPM) ( muat turun borang )

14 Oktober 2012

PORTFOLIO INTERNSHIP PELAJAR


A         - Maklumat Pelajar
A01     - Maklumat Diri
A02     - Biodata Pelajar
A03     - Surat Pengenalan Diri
A04     - Penyertaan Profesional

B         - Maklumat Sekolah
B01     - Latar Belakang Sekolah
B02     - Bilangan Pelajar / Carta Organisasi Sekolah
B03     - Visi dan Misi Sekolah
B04     - Takwim Sekolah
B05     - Senarai Nama Staff Akademik / Staff Akademik / Panitia Mata Pelajaran
B06     - Peraturan Sekolah / Peraturan Disiplin

C         - Maklumat Tugas
C01     - Panduan  Pelaksanaan Internship
C02     - Surat-surat Lantikan Tugas di Sekolah
C03     - Borang Kehadiran
C04     - Jadual Waktu Mengajar

D         - Maklumat Program Internship
D01     - Kertas Kerja Projek
D02     - Laporan Pelaksanaan Projek
D03     - Refleksi

E         - Laporan Pelaksanaan Internship
E01     - Jurnal / Catatan Harian /
E02     - Penulisan Jurnal / Catatan Mingguan
E03     - Catatan Kemajuan / Tindakan Susulan

F         - Lain-lain
F01      - Gambar

Tiada ulasan: