Pengikut

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA JPN SABAH

Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) telah digantikan dengan Program Transformasi Minda (TPM) ( muat turun borang )

07 Ogos 2011

Bahasa Melayu PGSR

KOD
KURSUS
KREDIT
SEM.
BMM3101
Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah
3(3+0)
2
BMM3102
Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah
3(2+1)
2
BMM3103
Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
3(2+1)
3
BMM3104
Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu
3(2+1)
3
BMM3105
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer
3(0+3)
4
BMM3106
Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah
3(3+0)
4
BMM3107
Pengantar Linguistik
2(2+0)
5
BMM3108
Fonetik dan Fonologi
3(3+0)
5
BMM3109
Morfologi
3(3+0)
6
BMM3110
Sintaksis
3(3+0)
6
BMM3111
Semantik dan Peristilahan
2(2+0)
6
BMM3112
Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan
3(3+0)
7
BMM3113
Penyelidikan Tindakan I (Kaedah)
3(3+0)
7
BMM3114
Kebudayaan Melayu
2(2+0)
7
BMM3115
Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan)
3(0+3)
8
BMM3116
Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu
3(3+0)
8

Jumlah
45 (34%)

Tiada ulasan: