Pengikut

PROGRAM TRANSFORMASI MINDA JPN SABAH

Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) telah digantikan dengan Program Transformasi Minda (TPM) ( muat turun borang )

18 Mac 2013

Seorang pemimpin di sekolahKepemimpinan seorang guru di sekolah melibatkan sikap-sikap pemimpin yang perlu dicontohi. Banyak juga pengetahuan yang saya peroleh mengenai jenis-jenis kepemimpinan yang boleh diamalkan dalam organisasi  terutamanya di sekolah. Sebagai seorang guru kita haruslah mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan kepemimpinan. Jenis-jenis kepemimpinan yang harus ada di sekolah.
      Selain itu , tugas pemimpin akan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah sama ada dalam bidang kurikulum atau kokurikulum. Seorang pemimpin akan sentiasa menjaga kebajikan orang bawahannya secara adil dan saksama. Sikap pilih kasih dan sikap tidak ambil peduli  yang ada dalam seorang pemimpin akan menyebabkan sesebuah sekolah itu akan mengalami kemorosotan dalam bidang akedemik. Keadaan secara langsung akan menyebabkan sesebuah sekolah itu akan sentiasa mengalami permasalahan dalam pentadbiran.
       
         Sebagai seorang pemimpin di sekolah, pengetahuan yang mendalam dalam tugas-tugas sebagai seorang pemimpin haruslah dipelajari dengan lebih mendalam. Ini membolehkan, kita dapat memimpin sesebuah sekolah itu dengan lebih berkeyakinan. Selain memikul tugas yang berat peranan sebagai seorang pemimpin hendaklah menghormati orang bawahan agar orang bawahan akan memberikan kerjasama dalam semua perkara yang berkaitan dengan pentadbiran.
      Di samping itu , seorang pemimpin tidak seharusnya terlalu mengikut perasaan dalam mentadbir organisasi terutamanya jika terdapat segelintir guru yang tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Oleh itu, pemimpin memainkan peranan yang penting bagi mengubah tingkahlaku guru tersebut. Teguran yang membina akan memberi kesedaran kepada guru tersebut betapa penitngnya mengikuti peraturan sekolah.

Tiada ulasan: